La Bandscan està dividits per vegueries i distribuïts per colors. Si algun municipi es troba prou a prop d’una altra vegueria, es pot distingir pel color diferent. Si el tipus de lletra està vermell és perquè no s’ha trobat i possiblement no existeixi. Les dades posades de color verd són aquelles que s’han pogut comprovar mitjançant algun document.