en

Avís Legal

Avís legal

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE ) , així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús del lloc web. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació. El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Ús de Cookies

Els llocs web de 7deRàdio poden utilitzar “cookies”. Les galetes són petits fitxers de text que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari que accedeix a la pàgina. Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i la visualització del lloc. Les galetes utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les galetes per recollir informació de caràcter personal. Podeu recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-vos al lloc web, l’adreça URL de la pàgina web sol·licitada, l’hora i la data de la connexió i altres paràmetres relacionats amb l’entorn informàtic usuari. Les galetes queden desades a la memòria del navegador de l’usuari, encara que la informació que contenen no s’utilitza.

1. Com gestionar les “cookies”

Encara que a 7deRàdio no utilitzem les “cookies” per recollir dades personals que el podrien identificar, informem com pot:

 • Controlar les “cookies” que s’instal·len al navegador: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1 (en anglès)
 • Eliminar les cookies del navegador de l’usuari: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2 (en anglès)

2.”Cookies” dels nostres portals

Quan l’usuari navega pels nostres portals, les galetes de tercers que s’emmagatzemen al vostre ordinador són les següents:

Nom de la “cookie” Descripció
Google AdSense AdSense és un sistema de publicitat ideat per Google. Amb aquest sistema podem inserir anuncis basats en uns textos o imatges que estan d’acord amb la temàtica de la web i la situació geogràfica del visitant i així obtenir beneficis econòmics. Per a més informació de la política de privadesa i per saber com rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot visitar: https://support.google.com/adsense/answer/48182?hl=es&utm_source=ww-es-et-storefront_adsense&utm_campaign =es&utm_medium=et (en castellà)
Facebook A les pàgines de les webs de 7deRàdio on oferim continguts de Facebook, aquest utilitza “cookies” per seleccionar el contingut que s’ofereix a cada espai. Tota la informació sobre l’ús de “cookies” que fa Facebook es pot trobar al següent enllaç: http://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
Twitter A les pàgines de les webs de 7deRàdio on oferim continguts de Twitter, aquest utilitza “cookies” per seleccionar el contingut que s’ofereix a cada espai. Per a més informació sobre les polítiques de privadesa de Twitter es pot consultar el següent enllaç: https://twitter.com/privacy
Viewed Cookie Policy Indica si s’ha acceptat l’avís d’acceptació de les galetes perquè no es mostri en futures visualitzacions del portal

 

3.”Cookies” de llocs web de tercers

Als portals de 7deRàdio, hi ha vegades que s’insereixen fotos i continguts de vídeo de llocs web com YouTube i Flickr. El contingut està inserit als nostres portals i hi ha la possibilitat que els llocs web de referència disposin de “cookies”. 7deRàdio no té el control sobre la difusió i la gestió d’aquestes “cookies” i, per tant, es recomana que es revisin les polítiques de privadesa d’aquests llocs web per determinar-ho, que s’adjunten a continuació:

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

AVÍS LEGAL I INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

En compliment amb el deure informació estipulat a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, 7deRàdio en qualitat de titular del lloc web https://www.7deradio.cat/, fa constar:

 1. Dades identificatives:
 • Nom: 7deRàdio Barcelona
 • Domicili social: Carrer d’Elkano 67 Local, 08004 Barcelona
 • CIF: G65690158
 • Direcció de correu electrònic: info@7deradio.cat
 • Dades d’inscripció en el Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques: núm. 46.993 del 26 de gener del 2012, Secció 1a del Registre de Barcelona

Aquesta informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom de domini https://www.7deradio.cat/, assumeixen i es comprometen a respectar.

 1. Definicions
 • “Pàgina”, domini https://www.7deradio.cat/ que es posa a disposició dels usuaris d’Internet.
 • “Usuari”, persona física o jurídica que utilitza o navega per la pàgina.
 • Contingut, són les pàgines que conformen la totalitat del domini https://www.7deradio.cat/, les quals conformen la informació i els serveis que 7deRàdio posa a disposició dels Usuaris d’Internet. S’hi contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, links, textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, enregistraments, programari, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut a la Pàgina.
 • “Web”, paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació com ara java, javascript, PHP, o altres, etc. En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.
 • “Hipervincle”, tècnica per la qual un Usuari pot navegar per diferents pàgines de la Web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l’enllaç.
 • “Cookies”, mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació als llocs web. Són petits fitxers de text que s’escriuen a l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privadesa, per la qual cosa 7deRàdio avisarà oportuna i fefaentment de la seva utilització en el moment en què s’implantin a la Pàgina.

 

 1. Usuaris / Condicions d’ús

L’accés i/o ús d’aquest lloc web d’https://www.7deradio.cat/ atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, aquests termes d’ús, sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses a l’Avís Legal.

Si l’Usuari no està conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina.

 1. Ús del lloc web

https://www.7deradio.cat/ proporciona l’accés a articles, informacions i dades (d’ara endavant, “ELS CONTINGUTS”) propietat de 7deRàdio. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del web.

Algunes pàgines del lloc web poden permetre la participació mitjançant comentaris, podent en aquest cas qualsevol usuari enviar textos a través del formulari establert a aquest efecte. En enviar aquests textos, fent clic a l’enllaç corresponent, l’Usuari es compromet i accepta, a fer un ús adequat dels continguts que https://www.7deradio.cat/ ofereix a través del web, a no utilitzar-los per a:

 • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.
 • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • provocar danys als sistemes físics i lògics de https://www.7deradio.cat/, de les seves proveïdores o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic daltres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • En definitiva, a respectar la legislació aplicable, la moral i els bons costums generalment acceptats, l’ordre públic i les presents condicions generals d’accés i utilització.

A aquest efecte, L’USUARI s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits a l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per 7deRàdio, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet ( maquinari i programari).

L’USUARI s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut a la Pàgina, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge , fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual es tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot, VOSTÈ no podrà:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de 7deRàdio, que és titular dels drets corresponents, o bé que resulti legalment permès.
 • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de 7deRàdio o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
 • L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per als mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines Web on es troben els continguts o, en general, dels que s’utilitzen habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la pàgina, i/o dels continguts.

De la mateixa manera, L’USUARI reconeix:

 • Que 7deRàdio no respondrà de cap manera per les opinions abocades pels usuaris, que participen sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
 • Que els comentaris dels usuaris no representen les opinions de 7deRàdio , dels seus socis o dels seus empleats.
 • Que 7deRàdio no garanteix, en cap cas, la publicació dels continguts enviats pels usuaris. En aquest sentit, tots els comentaris rebuts seran revisats automàticament per un filtre antispam i moderats, quant a la seva forma, per un administrador del lloc web, que actuarà en tot cas respectant les llibertats democràtiques d’expressió i informació.

Així mateix, 7deRàdio es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, 7deRàdio no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que es puguin crear, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

 1. Política de privadesa. Protecció de Dades

7deRàdio és conscient de la importància de la protecció de dades, així com de la privadesa de l’USUARI i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida d’aquestes, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics a les línies d’actuació de l’entitat.

Per això, 7deRàdio insisteix en la lectura obligada de la seva “Política de Privadesa”.

 1. Hipervincles

Com un servei als nostres visitants, al nostre lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per 7deRàdio. Per això, 7deRàdio no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Si us plau, abans de proporcionar la vostra informació personal a aquests llocs web externs a https://www.7deradio.cat/, tingueu en compte que les vostres pràctiques de privadesa poden diferir de les nostres.

Així mateix, aquelles persones que es proposin establir hipervincles entre la seva pàgina web i la nostra (https://www.7deradio.cat/) hauran d’observar i complir les condicions següents:

 • No caldrà autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no la podreu reproduir de cap manera. Qualsevol altra forma d’Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de 7deRàdio.
 • No es crearan marcs (frames) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de 7deRàdio.
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre 7deRàdio els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionen a la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de la Pàgina, o dels Continguts subministrats .
 • No es declararà ni es donarà a entendre que 7deRàdio ha autoritzat l’Hipervincle o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina Web on s’estableix l’hipervincle.
 • La pàgina web on s’estableixi l’Hiperenllaç només podrà contenir el que sigui estrictament necessari per identificar la destinació de l’Hiperenllaç.
 • La pàgina web on s’estableixi l’Hipervincle no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i els bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.
 1. Modificació de l’Avís Legal

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, 7deRàdio es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al lloc web, de la configuració i el disseny d’aquest i del present avís legal, així com de qualssevol altres condicions particulars. Per tant, L’USUARI ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la pàgina.

 1. Propietat intel·lectual/industrial

7deRàdio és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de 7deRàdio o bé dels seus llicenciants, estant tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per 7deRàdio serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de 7deRàdio. Podreu visualitzar els elements de la web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de 7deRàdio.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de 7deRàdio o, si escau, de tercers que n’han autoritzat l’ús, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al Portal i/oa els Continguts atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera, els Continguts són propietat intel·lectual de 7deRàdio, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de 7deRàdio o de tercers que n’han autoritzat l’ús, a qui correspon l’exercici exclusiu els drets de explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de 7deRàdio. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de 7deRàdio o de tercers inclosos a la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 1. Cookies

Les cookies són el mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació a les pàgines web. Són petits fitxers de text que s’escriuen a l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privadesa, per la qual cosa 7deRàdio informa que podrà utilitzar cookies per tal d’elaborar estadístiques d’utilització del lloc web així com per identificar el PC de l’Usuari permetent reconèixer en les properes visites. En tot cas, l’usuari pot configurar el seu navegador per no permetre l’ús de cookies en les seves visites al lloc web.

7deRàdio és conscient de la importància de la protecció de dades, així com de la privacitat de l’usuari i per això insisteix en la lectura de la “Política de Cookies” de la nostra pàgina web.

 1. Disponibilitat de la pàgina

7deRàdio no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si s’escau, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los. Per tant, 7deRàdio no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a L’USUARI que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. 7deRàdio exclou, amb les excepcions previstes a la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la manca de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de la expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la pàgina i als continguts. La funció dels Hipervincles que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hipervincles no constitueixen suggeriment ni recomanació. 7deRàdio tampoc no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:• La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web, • Un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades. 7deRàdio no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels hipervincles ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en aquests que puguin produir alteracions al sistema informàtic (hardware i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. L’accés a la pàgina no implica l’obligació per part de 7deRàdio de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, 7deRàdio no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió a els serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

 1. Qualitat de la Pàgina

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina, 7deRàdio realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts. La informació continguda a les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas no ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual. 7deRàdio s’exclou de tota responsabilitat per les decisions que l’usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i els gràfics de la pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense avís previ del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

 1. Disponibilitat dels continguts

La prestació del servei de la pàgina i dels continguts té, en principi, durada indefinida. 7deRàdio, però, queda autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, 7deRàdio advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.

 1. Jurisdicció

Per a les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que es puguin derivar del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

 1. Legislació aplicable

Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola.

Reservats tots els drets d’autor per les lleis i els tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.

Miénteme si quieres #005 – Ramoncín

Política de privacitat