El passat mes de juliol del 2015 va entrar en vigor la Llei Catalana de Transparència, una llei que afecta algunes entitats sense ànim de lucre. Publicar digitalment algunes informacions sobre l’entitat són claus per complir la llei.

Aquesta llei l’han de complir les entitats i fundacions que hagin rebut ajudes o subvencions públiques, i què perceben més de 10.0000€ anuals de subvencions o ajuts públics, o l’han de complir entitats i fundacions que un 40% o més dels seus ingressos anuals provenen de subvencions o ajuts públics, amb un mínim de 5000 euros.

7deRàdio a part de ser una entitat sense ànim de lucre, no rebem ajuts tant alts com per publicar per llei les nostres dades. Però, tot i així les farem públiques.


Tot seguit fem públiques diverses informacions de rellevància de la nostra entitat:

Informació institucional i organitzativa:

Estatuts: (s’ha de demanar per correu) Número d’inscripció al Dpt Justícia de la Generalitat: 46.993

Gestió Econòmica: (PENDENT)

2015

Despeses realitzades 2015  12.490,78€
A. Recursos Humans – 0,00€
B. Lloguers – 5.334,61€
C. Subministraments – 1.253,01€
D. Comunicacions – 1.435,87€
E. Manteniment – 1.935,97€
F. Adquisició de material Fungible – 0,00€
G. Transport – 0,00€
H. Publicitat – 0,00€
I. Assegurances – 0,00€
J. Allotjaments i dietes – 33,20€
K. Viatges i desplaçaments – 12,12€
L. Treballs Empreses Externes – 0,00€
M. Altres despeses – 2.486,00€
Ingresos realitzats 2015  12.490,78€
A. Subvencions municipals – 500,00€
B. Subvencions altres administracions – 0,00€
C. Aportacions d’ens privat – 10.383,67€
D. Recursos propis de l’entitat – 0,00€
E. Taquillatge – 0,00€
F. Quotes d’inscripció – 1.085,00€
G. Venda de Productes – 372,11€
H. Publicitat i/o Esponsorització – 50,00€
I. Altres Ingressos – 100,00€

2016

Despeses realitzades 2016  13.120,58€
A. Recursos Humans – 0,00€
B. Lloguers – 5.356,94€
C. Subministraments – 1.359,26€
D. Comunicacions – 1.499,78€
E. Manteniment – 4.904,60€
F. Adquisició de material Fungible – 0,00€
G. Transport – 0,00€
H. Publicitat – 0,00€
I. Assegurances – 0,00€
J. Allotjaments i dietes – 0,00€
K. Viatges i desplaçaments – 0,0€
L. Treballs Empreses Externes – 0,00€
M. Altres despeses – 0,00€
Ingresos realitzats 2016  13.120,58€
A. Subvencions municipals – 500,00€
B. Subvencions altres administracions – 0,00€
C. Aportacions d’ens privat – 7,620.58€
D. Recursos propis de l’entitat – 0,00€
E. Taquillatge – 0,00€
F. Quotes d’inscripció – 5.000,00€
G. Venda de Productes – 0,00€
H. Publicitat i/o Esponsorització – 0,00€
I. Altres Ingressos – 0,00€

2017

Despeses realitzades 2017  13.120,58€
A. Recursos Humans – 0,00€
B. Lloguers – 5.532,31€
C. Subministraments – 1.031,37€
D. Comunicacions – 1.405,16€
E. Manteniment – 6.518,60€
F. Adquisició de material Fungible – 23,90€
G. Transport – 0,00€
H. Publicitat – 0,00€
I. Assegurances – 558,96€
J. Allotjaments i dietes – 0,00€
K. Viatges i desplaçaments – 0,0€
L. Treballs Empreses Externes – 0,00€
M. Altres despeses – 1.600,00€
Ingresos realitzats 2017  13.120,58€
A. Subvencions municipals – 500,00€
B. Subvencions altres administracions – 0,00€
C. Aportacions d’ens privat – 9.170,30€
D. Recursos propis de l’entitat – 0,00€
E. Taquillatge – 0,00€
F. Quotes d’inscripció – 5.400,00€
G. Venda de Productes – 0,00€
H. Publicitat i/o Esponsorització – 0,00€
I. Altres Ingressos – 1.600,00€

2018

Despeses realitzades 2018  13.120,58€
A. Recursos Humans – 0,00€
B. Lloguers – 5.532,40€
C. Subministraments – 1.201,20€
D. Comunicacions – 1.419,04€
E. Manteniment – 2.215,61€
F. Adquisició de material Fungible – 13,52€
G. Transport – 0,00€
H. Publicitat – 0,00€
I. Assegurances – 591,06€
J. Allotjaments i dietes – 0,00€
K. Viatges i desplaçaments – 0,0€
L. Treballs Empreses Externes – 0,00€
M. Altres despeses – 0,00€
Ingresos realitzats 2018  13.120,58€
A. Subvencions municipals – 0,00€
B. Subvencions altres administracions – 0,00€
C. Aportacions d’ens privat – 5.252,74€
D. Recursos propis de l’entitat – 0,00€
E. Taquillatge – 0,00€
F. Quotes d’inscripció – 5.720,00€
G. Venda de Productes – 0,00€
H. Publicitat i/o Esponsorització – 0,00€
I. Altres Ingressos – 0,00€

2019

Despeses realitzades 2019  1.680,00€
A. Recursos Humans – 0,00€
B. Lloguers – 0,00€
C. Subministraments – 0,00€
D. Comunicacions – 720,00€
E. Manteniment – 130,00€
F. Adquisició de material Fungible – 0,00€
G. Transport – 0,00€
H. Publicitat – 0,00€
I. Assegurances – 560,00€
J. Allotjaments i dietes – 0,00€
K. Viatges i desplaçaments – 0,0€
L. Treballs Empreses Externes – 0,00€
M. Altres despeses – 0,00€
Ingresos realitzats 2019  1.680,00€
A. Subvencions municipals – 0,00€
B. Subvencions altres administracions – 0,00€
C. Aportacions d’ens privat – 720,00€
D. Recursos propis de l’entitat – 0,00€
E. Taquillatge – 0,00€
F. Quotes d’inscripció – 960,00€
G. Venda de Productes – 0,00€
H. Publicitat i/o Esponsorització – 0,00€
I. Altres Ingressos – 0,00€

2020

Despeses realitzades 2020  1.680,00€
A. Recursos Humans – 0,00€
B. Lloguers – 0,00€
C. Subministraments – 0,00€
D. Comunicacions – 420,00€
E. Manteniment – 0,00€
F. Adquisició de material Fungible – 0,00€
G. Transport – 0,00€
H. Publicitat – 0,00€
I. Assegurances – 560,00€
J. Allotjaments i dietes – 0,00€
K. Viatges i desplaçaments – 0,0€
L. Treballs Empreses Externes – 0,00€
M. Altres despeses – 0,00€
Ingresos realitzats 2020  1.680,00€
A. Subvencions municipals – 0,00€
B. Subvencions altres administracions – 0,00€
C. Aportacions d’ens privat – 0,00€
D. Recursos propis de l’entitat – 0,00€
E. Taquillatge – 0,00€
F. Quotes d’inscripció – 0,00€
G. Venda de Productes – 0,00€
H. Publicitat i/o Esponsorització – 0,00€
I. Altres Ingressos – 0,00€

2021

Despeses realitzades 2021  11.000,00€
A. Recursos Humans – 11.000,00€
B. Lloguers – 0,00€
C. Subministraments – 0,00€
D. Comunicacions – 0,00€
E. Manteniment – 0,00€
F. Adquisició de material Fungible – 0,00€
G. Transport – 0,00€
H. Publicitat – 0,00€
I. Assegurances – 0,00€
J. Allotjaments i dietes – 0,00€
K. Viatges i desplaçaments – 0,0€
L. Treballs Empreses Externes – 0,00€
M. Altres despeses – 0,00€
Ingresos realitzats 2021  11.000,00€
A. Subvencions municipals – 0,00€
B. Subvencions altres administracions – 11.000,00€
C. Aportacions d’ens privat – 0,00€
D. Recursos propis de l’entitat – 0,00€
E. Taquillatge – 0,00€
F. Quotes d’inscripció – 0,00€
G. Venda de Productes – 0,00€
H. Publicitat i/o Esponsorització – 0,00€
I. Altres Ingressos – 0,00€