en ,

Associa’t a la Natura a les Festes de la Mercè 2023

El programa del Ràdio Associa’t a la Festa


Dins del marc de la celebració de les Festes de la Mercè, vam tenir el privilegi de seure amb la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), una xarxa dedicada a la preservació i el cuidat de l’entorn natural a Barcelona. Juntament amb ells, dues destacades entitats, l’Associació Hàbitats i DEPANA, van compartir les seves experiències i projectes en la conservació de la natura. Aquesta entrevista va revelar la passió i el compromís que aquestes organitzacions tenen pel nostre planeta.

La XCN: Un Vincle Fort amb la Naturalesa

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) és una entitat que treballa incansablement per protegir i preservar la bellesa natural de Barcelona. La seva missió és fomentar la consciència ambiental i mobilitzar la comunitat per cuidar de la biodiversitat local. Amb una àmplia gamma de projectes, la XCN toca totes les àrees de conservació, des de l’educació ambiental fins a la restauració d’ecosistemes.

Associació Hàbitats: La Força dels Voluntaris

Una de les organitzacions que col·labora estretament amb la XCN és l’Associació Hàbitats. Aquesta entitat es destaca per la seva mobilització de milers de voluntaris cada any per realitzar inspeccions en rius i rieres de Barcelona. Aquestes inspeccions no només analitzen l’estat físic, químic i biològic d’aquests cossos d’aigua, sinó que també involucren la comunitat local en la preservació d’aquests valuosos recursos naturals.

Entre els seus assoliments notables, l’Associació Hàbitats ha dut a terme inspeccions en rius com el Besòs, el Llobregat i el Rec Comptal, la qual cosa ha aportat informació valiosa per a la conservació d’aquests ecosistemes fluvials.

DEPANA: Defensa Jurídica i Voluntariat Sostenible

Una altra entitat clau en el panorama de la conservació és DEPANA. Aquesta associació combina una sòlida defensa jurídica amb un compromís sòlid amb el voluntariat, especialment en àrees naturals com Collserola i el Bosc Turull. La seva tasca s’ha convertit en un pilar fonamental per a la protecció del Delta del Llobregat.

DEPANA no només treballa en la defensa de la naturalesa als tribunals, sinó que també s’implica activament en la conservació pràctica. La seva dedicació incansable ha deixat una empremta profunda en la història de la protecció ambiental a Barcelona.

Un Compromís Compartit

L’entrevista amb la XCN, l’Associació Hàbitats i DEPANA ressalta el compromís incansable d’aquestes organitzacions amb la conservació de la naturalesa a Barcelona. Els seus esforços no només impacten directament en la biodiversitat local, sinó que també inspiren la comunitat a involucrar-se i contribuir a un futur més sostenible.

Aquest és només un tast de la tasca essencial que aquestes organitzacions estan realitzant per preservar la bellesa natural de Barcelona i crear consciència ambiental a tota la ciutat. El seu compromís ens recorda la importància de protegir el nostre entorn i treballar junts per a un futur més verd i sostenible.

Xarxa de Mat #254 20/09/2023

Pánico en la Sala 321