en

Viernes con Lilith – Programa Inaugural: La Educació en l’Era Digital

Aquest és el programa inaugural de “Viernes con Lilith,” una sèrie de magazines setmanals que se centren en l’educació, el creixement personal i les tècniques d’autoajuda. Aquest programa es transmet els divendres de 20:00 a 21:00 hores i busca explorar temes rellevants en l’educació i el desenvolupament personal en l’era digital.

En aquest primer episodi, es posa de manifest la importància de l’educació en l’era digital i com les tecnologies de la informació i la comunicació han canviat la forma en què aprenem i creixem. S’afirma que els estudiants d’avui en dia han de ser capaços de buscar i construir el seu propi coneixement, utilitzant fonts d’informació com l’Internet, ordinadors, tauletes i telèfons intel·ligents.

Es destaca que l’educació actual ha de preparar als joves per a un món en ràpida evolució, on l’aprenentatge constant i la capacitació contínua són crucials. També es subratlla la importància de les habilitats digitals, com fer compres en línia, realitzar operacions bancàries i utilitzar les tecnologies per a la seva eficàcia i productivitat.

L’ús d’Internet, les xarxes socials, els jocs en línia i altres formes d’entreteniment digital són cada vegada més importants per als joves, i es reconeix que els adults no sempre poden controlar totes les influències i missatges que reben. Es subratlla la importància de l’educació sobre el llenguatge audiovisual i com els joves han de ser conscients de com es comuniquen i interpreten els mitjans visuals.

A més, s’afirma que l’educació en llenguatge audiovisual no només és artística, sinó que també és crucial des d’un punt de vista crític. Es destaca la importància de crear petits vídeos i continguts multimèdia perquè els estudiants comprenguin com es produeixen aquests missatges i siguin capaços d’interpretar-los amb un ull crític.

El programa també aborda la necessitat d’integrar la formació en llenguatge audiovisual a l’aula i demana el reconeixement d’aquesta especialització en l’educació formal. S’afirma que l’educació en llenguatge audiovisual ha de ser tan important com l’aprenentatge de les llengües o altres matèries i que els estudiants han de ser conscients que l’ús de dispositius digitals com a eines educatives és crucial per al seu creixement i desenvolupament.

En resum, aquest programa inaugural de “Viernes con Lilith” destaca la importància de l’educació en l’era digital, subratlla les habilitats necessàries per a navegar en aquesta era i advoca per la formació en llenguatge audiovisual com a part integral de l’educació actual.

Els Acústics de 7deRàdio – Setè Aniversari de 7deRàdio amb el Concert de Las Gafas de Lennon

Forever Joves T14 – P6